Wojciech Waleczek got the habilitaded doctor degree / Wojciech Waleczek doktorem habilitowanym sztuk muzycznych

Posted on 27/09/2017 in Uncategorized

27th of September, Wojciech Waleczek received the degree of the Habilitaded Doctor od Arts from the Instrumental Faculty of The Music Academy in Bydgoszcz, Poland.

/

27. września Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nadała Wojciechowi Waleczkowi stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych, dziedzinie artystycznej instrumentalistyka.