Decoration of Honor „Meritorious for Polish Culture” / Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Posted on 02/03/2018 in News

Wojciech Waleczek received the Decoration of Honor „Meritorious for Polish Culture” from the Polish Minister of Culture and National Heritage.

The decoration was awarded to pianist by the governor of Silesia – Mr. Jarosław Wieczorek.

/

W grudniu 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Wojciechowi Waleczkowi odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

2. marca 2018 roku w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pianista otrzymał odznakę z rąk wojewody śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.