10th World Piano Conference in Novi Sad

Posted on 05/07/2018 in News

Wojciech Waleczek took part in the 10th World Piano International Piano Conference in Novi Sad, Serbia (27.06-03.07.2018). During the conference his lecture „Selected piano transcriptions and paraphrases of Liszt and their archetypes. The transfer of emotions contained in the original works by means of piano techniques.” was presented.

/

Wojciech Waleczek wziął udział X Światowej Konferencji Pianistycznej, która odbyła się w Nowym Sadzie w Serbii w dniach 17.06-03.07.2018. Podczas konferencji został wygłoszony jego wykład „Wybrane transkrypcje i parafrazy Liszta a ich pierwowzory. Przekaz emocji zawartych w dziełach oryginalnych za pomocą środków pianistycznych”.