Piano Recital in Oświęcim / Recital fortepianowy w Oświęcimiu

Posted on 02/09/2018 in News

31st of August Wojciech Waleczek played piano recital during the festive session od the City Couscil in Oświęcim.

/

31. sierpnia Wojciech Waleczek wykonał recital fortepianowy „A to Polska właśnie”, który uświetnił  uroczystą sesję Rady Miasta Oświęcim.